Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(pentru afişare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata şi completata şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. UP CIPTRONIC S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Marginasa, nr. 43, jud. Cluj are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este in vederea functionarii platformei de fitness online Koobic (website-ul www.koobic.ro).

Datele dumneavoastra sunt necesare in vederea inregistrarii ca utilizator/instructor in legatura cu website-ul www.koobic.ro. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile prestate prin intermediul website-ului www.koobic.ro.

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelaşi grup cu operatorul, autoritaţi publice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrarii datelor personale care va privesc şi sa solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata catre S.C. UP CIPTRONIC S.R.L. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curand posibil.

Observaţie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate sociala).

Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit şi fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Se incarca...